WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wspieramy administratorów nieruchomości we wszelkich bieżących sprawach związanych ze sprawowaniem zarządu nad nieruchomością wspólną, w tym w szczególności w nadzorze nad wykonywaniem praw i obowiązków przez właścicieli lokali, ale również obowiązków samej Wspólnoty wobec jej członków. Przygotowujemy i doradzamy w procesie podejmowania uchwał oraz uczestniczymy w zebraniach właścicieli lokali. Reprezentujemy w sporach związanych z wykonywaniem obowiązku ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Prowadzimy spory wynikające z zaskarżenia uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, przy czym zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala nam na odnalezienie się w sytuacji procesowej zarówno pozwanej Wspólnoty, jak i jej członka, który decyduje się na wytoczenie powództwa.