WINDYKACJA

WINDYKACJA

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia wierzytelności, począwszy od procedury przedsądowej i negocjacyjnej, przez postępowanie sądowe, po postępowanie egzekucyjne. Oferujemy pełne wsparcie procesu windykacyjnego, reprezentujemy przed sądami powszechnymi w postępowaniu spornym i zabezpieczającym oraz przed organami egzekucyjnymi, a także prowadzimy bieżący monitoring procesu windykacji. Znajomość procedury windykacyjnej pozwala nam na świadczenie pomocy prawnej również w zakresie ochrony przed windykacją i egzekucją, przy pomocy odpowiednich środków zaskarżenia.