PRAWO UMÓW

PRAWO UMÓW

Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Rekomendujemy optymalne rozwiązania kontraktowe, z poszanowaniem interesów obu stron umowy. Wiemy, że dobrze skonstruowana umowa ma służyć realizacji zamiaru jej stron, nie zaś paraliżować jej wykonanie. Znajdujemy kompromis pomiędzy odpowiednim zabezpieczeniem interesów stron umowy a możliwością niezakłóconego kontynuowania umowy. Doradzamy i reprezentujemy klientów we wszelkich sporach wynikających z umów, w szczególności roszczeń o zapłatę świadczenia głównego, kar umownych, czy też roszczeń wynikających z instytucji zadatku.