PRAWO SPÓŁEK

PRAWO SPÓŁEK

Kompleksowo doradzamy we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych. Pomagamy przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, mając na względzie cele i potrzeby klienta, kryterium podatkowe i ekonomiczne oraz plany rozwoju biznesu. Z uwzględnieniem powyższych warunków opracowujemy umowy spółek. Prowadzimy pełną obsługę korporacyjną spółek. Przygotowujemy projekty uchwał organów spółek oraz wewnętrznych regulacji. Świadczymy pomoc prawną w przygotowaniu posiedzeń organów spółek i reprezentujemy wspólników na tych zgromadzeniach. Przygotowujemy stosowne dokumenty w związku ze zmianami dokonywanymi w strukturach lub organizacji spółki. Doradzamy w zakresie obrotu udziałami i sprawujemy nadzór nad przestrzeganiem ładu korporacyjnego w spółce.