PRAWO ODSZKODOWAWCZE

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

Prowadzimy spory odszkodowawcze, których przedmiotem są przede wszystkim: zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę na osobie lub śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, ustalenie i podwyższenie renty powypadkowej, rekompensata za błędy medyczne, dochodzenie roszczeń za wypadek w pracy, zwrot kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego, zwrot kosztów pojazdu zastępczego, rekompensata za szkody w mieniu. Biegła znajomość prawa ubezpieczeniowego i specyfiki funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych pozwala nam na realną ocenę wysokości należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zajmujemy się sprawą kompleksowo, od postępowania likwidacyjnego do zakończenia postępowania sądowego i wyegzekwowania należnego osobie poszkodowanej świadczenia.