POSTĘPOWANIA SĄDOWE

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Dokonujemy rzetelnej analizy sprawy, a następnie oceniamy ryzyko prowadzenia sporu sądowego, uwzględniając nie tylko kwestie merytoryczne, ale również czynniki ekonomiczne. Opracowujemy i wdrażamy skuteczne taktyki procesowe, które znajdują odzwierciedlenie w sporządzonych przez nas pismach procesowych.