POSTĘPOWANIA REJESTROWE

POSTĘPOWANIA REJESTROWE

Przygotowujemy kompletną dokumentację rejestrową niezbędną do dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy umowy, projekty uchwał i oświadczeń organów spółek, w związku z utworzeniem spółki handlowej lub dokonania zmian w strukturach lub funkcjonowaniu spółki, które wymagają ujawnienia w rejestrze. Reprezentujemy zarówno we właściwych postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach przymuszających oraz w sprawach wywołanych wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego.