DORADZTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DORADZTWO

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Udzielamy bieżących porad prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej, konsultujemy umowy oraz sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma i opinie prawne. Skupiamy się na rozwiązywaniu bieżących problemów przedsiębiorców, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka podejmowanych przez nich przedsięwzięć.